Kullanıcı Adı : Şifre : Kayıt Ol Şifremi Unuttum
GÜNCEL
GÜNCEL
İSLAM’DA KADIN
EHLİBEYT AÇISINDAN KADIN
KURAN AÇISINDAN KADIN
MEHDEVİYET GÖLGESİNDE KADIN
VELAYET PENCERESİNDE KADIN
FIKIHTA KADIN
HİCAP
HAYIZ
EVLİLİK
BOŞANMA
ÇOCUK ALDIRMA
MİRAS
TOPLUMDA KADIN
ÇOCUK EĞİTİMİ
AİLEDE KADIN
KADININ ÇALIŞMASI
TARİHTE KADIN
İMAN İNCİLERİ
LANETLENMİŞ KADINLAR
YAKIN TARİHTE KADIN
DİĞER DİNLERDE KADIN
KADININ KONUMU
İSLAMİ OLMAYAN TOPLUMLARDAKİ KADIN SORUNLARI
KADIN VE KÜLTÜR
KADIN VE SANAT
MAKALELER
ŞİİRLER
KÜTÜPHANE
KÜTÜPHANE
MEDYA
MEDYA
HANIM ELİ
SÜS VE GÜZELLİK
PRATİK BİLGİLER
YEMEK TARİFLERİ
KADIN VE SAĞLIK
KADIN HASTALIKLARI
HAMİLELİK DÖNEMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
DOĞADAKİ ŞİFA
SÖYLEŞİLER
SÖYLEŞİLER
KUR'AN I KERİM MEALİ
LİNKLER
TV KANALLARI
Türkçe Kanallar
On4 Tv
Zehra Tv
Ulke Tv

Tv5
Hilal Tv
Yumurcak Tv
Kudus Tv
Arapça Kanallar
Almanar
Alalam Tv
Alforat Tv
Alkawthar Tv
Farsça Kanallar

Irib 1

Irib 2

Irib 3

Irib 4

Irib 5
Press Tv
Jam e Jam 1
Jam e Jam 2
Jam e Jam 3
Quran Tv
Azeri Kanallar
Sahar Tv
HAVA DURUMU
ISTANBUL
NAMAZ VAKİTLERİ
KURANI KERİM'DE KADIN
14-03-2011 20:00
Kur’an-ı Kerim, Allah Teala’nın son ilahi mesajı olarak bütün insanların, bütün dönem ve zamanlarda saadet ve mutluluğa erişmeleri için gerekli olan bütün hususları içeren bir kitaptır. Kuran-ı Kerim,

Bismillahirrahmanirrahim

Kur’an-ı Kerim, Allah Teala’nın son ilahi mesajı olarak bütün insanların, bütün dönem ve zamanlarda saadet ve mutluluğa erişmeleri için gerekli olan bütün hususları içeren bir kitaptır. Kuran-ı Kerim, sadece insanın maddi ve sınırlı ihtiyaçlarını karşılayacak sıradan bir kitap değildir. Aksine insanoğlunun kemal ve saadete ulaşmak için sürekli kılavuzluğuna ihtiyaç duyduğu kapsamlı risalet ve ebedi mesaj içeren bir kitaptır.

Kuranı Kerim insanın bütün kişisel ve toplumsal özelliklerini ve ebedi hayatının gereklerini bilen bilgili ve hikmet sahibi yaratıcı tarafından düzenlenip gönderilen kapsamlı bir hayat düzeni içermektedir. O halde insan Kuran-ı Kerim‘in engin okyanusunda yüzdüğü ve ondaki insanı saadete götüren öğretileri anlamak üzere derine indiği oranda bu ilahi kitabın yücelik ve kapsamlılığını anlar.

Kuranı Kerim varlık alemine hakim olan gerçekleri açıklamak, insanın fıtri birikimlerini uyandırıp harekete geçirmek için gelmiştir. Kuran-ı Kerim Allah Teala’nın tüm insanlara son mesajı ve kıyamet gününe kadar insanların ebedi saadete ulaşması için tüm ihtiyaçlarını içeren kitaptır.Kıyamet gününe kadar insan toplumunun bütün ihtiyaçları Kuran-ı Kerim’de bulunmaktadır. İnsanın kılavuzu olan Kuran, risaletin hedefini ve vahyin iniş amacını açıklarken şöyle buyurmaktadır:

‘’Ramazan ayı insanlar için hidayet (kılavuz )olan ....Kur’an, onda indirilmiştir.’’(Bakara suresi,2/185)

Kuran’da ‘insanların hidayeti’ inden söz edilirken ortaya konan nas kelimesi, özel bir grup veya sınıfı değil, aksine hem kadını hem de erkeği ifade etmektedir. Kuran-ı Kerim bazen nas, bazen de insan kavramını kullanmakta ve: ‘’Biz insan için Kur’an gönderdik.’’ buyurmaktadır..

Kuran insanlara yol göstermek için yüce Allah tarafından nazil edilmiştir. Rahman’ın verdiği Kuran dersinin öğrencileri ise insanlardır. Kuran insanoğlunun ruh ve nefsini eğitmek, tezkiye etmek için inmiştir. Ruh ise, ne erkek ne de dişidir. O soyut bir varlıktır. Yani Kuran’da erkek ya da kadının tezkiyesinden değil, ruhun tezkiyesinden bahsedilmektedir. Allah kadın ya da erkek hiçbirine herhangi bir ayrıcalık tanımadan insanlara kemal derecelerine ulaşmaları için doğru yaşantı tarzını öğretmektedir.Eğer Allah, kulları arasında cinsiyete bağlı bir ayrıcalık gütmüyorsa o zaman Kuranı Kerim’deki hükümler neden kadın ve erkeğe göre farklılık arz etmektedir? Bu sorunun cevabı özünde kadın-erkek eşitliği dahil olmak üzere birçok sorunun cevabını da içinde barındırmaktadır. Konunun bu can alıcı noktasında şu noktaya dikkat çekebiliriz ki vahyin mantığında kadın konusu kendi içinde incelenmesi gereken ve kendine has dinamikleri olan bir konudur.

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de kadınlarla ilgili hükümleri üç kategoride ele almıştır:

Birinci kısımda Kuranı Kerim’deki ayetlerde herhangi bir ayrıcalık tanınmadan, genel ifadelerle örneğin ‘’Ey iman edenler’’ hitabıyla başlayan ve kadın ya da erkek olsun her ikisini de hitap eden ayetlerdir. Bu kısım ayetlerde Allah (cc) kadını, insan olarak muhatap almış ve ruhuna seslenmiştir.

Yüce Allah Kuranı Kerim’de ilk olarak kadını insan olarak muhatap almıştır. Bu boyuttaki muhataplıkta Kuran’ın ders sınıfında beden değil ruh oturmaktadır.Allah(cc) kadın ve erkek olma vasfından önce kadın ve erkeği insan olma makamında muhatap alarak aslında insanlara şunu söylemektedir: ‘’ Öncelikle erkekle kadını dişilik ve erkeklik çehreleriyle tanımayın. Aksine insanlık yüzleriyle tanıyın. İnsanın hakikatini bedeni değil ruhu oluşturur. İnsanın insanlığını, ne bedeni ne bedeniyle ruhunun toplamı değil ruhu sağlar. Beden bir kalıptır. Esas önemli olan ruhtur. Kuran’daki ‘’Ey iman edenler, Ey insanlar’’ gibi kalıplarla başlayan ayetler insanın ruhuna yöneliktir.Örneğin aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi Allah ‘’Ey iman edenler !’’ diye seslenerek ortak bir çerçevede kadın ve erkeğe aynı hükümlerle yükümlü kılmaktadır.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla (Allah'tan) yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.(Bakara 153)

Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz/helal olanlarından yiyin; eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız, Allah'a şükredin(O'na karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla, kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin.)(Bakara 172 )

Allah’a yakınlaşma makamlarında kadın ya da erkek olmanın herhangi bir ayrıcalığı olmadığından insana öğretilen hükümlerde ortak hedef insan olma ortak noktasında kadın muhatap alınıyor. Kadının insan olma özelliği ne erkeğinkinden farklı ne de olağan dışıdır. Allah katında üstün olmanın ölçütünün cinsiyet ayrımından değil, ilahi değerlere, ahlaki değerlere ve insani değerlere sahip olarak kazanılacağı açıktır. Allah yüce kitabı Kuranı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

‘’Ey insanlar!Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletler kabilelere ayırdık .Şüphesiz , Allah katında sizin en değerliniz , en takvalı olanınızdır.Allah bilendir ve her şeyden haberdar olandır.’’(Hucurat-13 ayet)

Yukarıdaki ayette Allah bize üstünlük şartını ve bu üstünlüğü getiren sıfatları açıklayarak meselenin özünü vermiştir. Yani kadınlar olarak bizlerin bu bakış açısında konuyu değerlendirirken, üstünlük arayışında kadın ya da erkek olmanın bir ayrıcalık olmadığının bilincinde olarak, ilahi, ahlaki ve insani değerleri kazanıp takva sahibi olmanın peşinde olmamız gerekmektedir. Eğer bunu idrak edemez ve: ’’Kadın mı üstündür erkek mi?’’ sorusuna cevap aramaya kalkarsak doğru soruyu soramadığımız için doğru cevap almamız söz konusu bile olamaz. Bu konuya bir örnek verirsek eğer ; ‘’Hangi su iyidir?’’ sorusunun cevabı olarak ; ‘’Temiz olan, minerali çok olan ve doğal olan su en iyidir.’’ deriz. Hiçbir zaman, ‘’ Hangi su iyidir?’’ sorusunun cevabı: ’’Portakal suyu en iyisidir.’’ değildir. Çünkü bizim sorumuzun cevabı bu değildir. Eğer biz: ’’Allah katında kadın mı üstündür erkek mi?’’ sorusunu sorarsak bu sorunu cevabı olarak: ‘’ Kadındır ya da erkektir.’’ diyemeyiz. Çünkü bu sorunun cevabı Allah kelamı Kuranı Kerim‘de üstünlüğün takvada olduğunu kendisi bize bildirmiştir.Yani sorumuzun cevabı kadın ya da erkek değil takvalı olan üstündür olmalıdır.

İkinci kategorideki ayetlerde artık Kuran- Kerim hükümlerini açıklarken kadın olarak muhatap alıp özel bir çerçeve çizmiştir.Allah burada kadını, cinsiyetinden kaynaklanan farklılıklarıyla hükümleri bildirmiştir.Örneğin sadece kadınlara mahsus olan hicap konusu gibi. Örnek olarak: ‘’ İman eden kadınlar, Müslüman kadınlar, doğru sözlü kadınlar’’ hitaplarıyla doğrudan kadınlara seslenmiştir.

Yüce kitabımız Kuranı Kerim önce kadını insan olarak muhatap aldıktan ona ilahi, ahlaki ve insan olma değerlerini öğrettikten sonra ruhu iki kalıba koyup artık kadını kadın olarak muhatap alıyor. Çok değerli Mecme’ul Beyan tefsirinde şöyle yer almıştır: Esma bint-i Ümeys, değerli eşi Cafer b. Ebi Talib’le ilâhi ve salt dini korumak için yaptıkları hicretten geri döndüklerinde Peygamberin eşlerini görmeye gitti ve onlara şöyle dedi: “Kur’ân’da kadınlar hakkında bir ayet var mıdır? ” Onlar, “Hayır” dediler. Böylece Esma hemen Allah Resulü’ne koştu ve şöyle arz etti: “Kadınlar ümitsizlik ve ziyan içindedirler.” Peygamber, “Hangi açıdan? ” O şöyle arz etti: “Erkekler hayırla anıldığı gibi kadınlar anılmamıştır. Bunun üzerine merhamet sahibi olan Allah şu ayeti nazil buyurdu: “Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkekler ve kadınlar; doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır.”

Allah yukarıdaki ayette kadını Müslüman kadın, mümin kadın, doğru sözlü kadın sıfatlarıyla anarak artık onu cinsiyetiyle muhatap almış ve ona Allah’a yakınlaşma makamlarında kadın ya da erkek olmanın fark etmediği müjdesini vermiştir. Peki o zaman Allah neden insan olma çerçevesinden çıkarıp daha özel bir çerçevede, kadına kadın kimliğiyle hitap etmeye başlamıştır.? Bu sorunun cevabı konunun önemli noktalarından biridir. Kuranda kadınlarla ilgili konular anlatılırken sadece ayetlerde kalmayıp surelere bile ismini vermiştir.Örneğin Kuranı Kerimde Nisa(Kadınlar), Mücadele(mücadele eden kadın), Meryem(Hz.İsa’nın annesi) gibi sureler vardır.Fakat Rical (erkekler) suresi yoktur. Hz. Peygamberin; kadınlardan ayrıca biat alması ve bu hâdisenin Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alması, (Mümtehine, 60/13) İslam'a göre kadın iradesinin bağımsızlığını göstermektedir.

‘'Ben, erkek olsun, kadın olsun (ki hep birbirinizdensiniz) içinizden hiçbir çalışanın çalışmasını zayi etmeyeceğim. (Al-i İmran, 3/195)

Kadın insanlık vasıflarına sahip olmada bağımsız bir şahsiyet olarak kabul edilmiştir. Erkek ve kadın, birbirinin yardımcısı ve tamamlayıcısıdır. Kadın dinde erkekle ortak sorumluluklara sahip olduğu gibi, nasıl erkeğe has sorumluluklar varsa, ona has sorumluluklar da vardır.Kadın sorumluluklarını yerine getirip getirmemenin karşılığında aldığı sevap ve günah cihetinde erkekten farklı değildir.Ayrıca kadının erkek için söz konusu olamayan belirli ayrıcalıkları da vardır.Kadın loğusalık döneminde vb periyotlarında namaz ve oruç gibi dini görevlerinden muaf tutulmuştur.

Kuranı Kerim’de kadın ve erkek ayrı ayrı muhatap alınarak yaratılışlarındaki fiziksel-psikolojik farlılıklar göz önüne alınarak vazife ve görevler tayin edilmeye başlanmıştır. İslam’ın kadın için tesis ettiği konum, onun fıtratına uygun, ona tam bir güvenlik veren ve onu küçük düşürücü şartlara karşı koruyucu mahiyettedir. Allah’ın kadının fıtratına uygun olarak ona yüklediği hak ve sorumluluklara bakarak günümüzde düşülen tuzaklardan biri de, kadın-erkek eşitliği iddiasıdır. Birbirinden aynı anda farklı olan iki şey, o anda birbiriyle eşit olamaz.Yaratılışlarındaki fizyolojik ve psikolojik farklılıklar nedeniyle ne kadın, erkeğin ne de erkek, kadının eşitidir. Birbiriyle aynı olmayan iki şeyi birbiriyle eşitlemek, elmalarla armutları toplamak gibidir. Kadın ve erkek birbirinin eşiti değil, karşılıklı üstün olan ve olmayan taraflarıyla, toplumda, hayatın bütününde ve ailede vazife sorumluluk, yetki ve haklar açısından birbirini tamamlayan yanlarıyla, bir bütünü meydana getiren iki parçadır. Bu bakımdan, önemli olan, eşitlik değil, her iki cins de, fizyolojisinin, psikolojik yapısının, aile ve toplum bütünlüğü içindeki iş bölümünün gerektirdiği sorumluluğu vermektedir.Veya gerçek eşitlik, meseleye böyle yaklaşmaktadır. Diğer bir tür yaklaşım ise eşitlik değil aynılıktır; bu da, adalet, hele kadına iyilik veya ona değer verme değil, zulümdür. Dolayısıyla, ne kadının hak ve sorumlulukları bütünüyle erkeğinkiler ile aynısıdır, ne de erkeğin ki kadınınkinin aynısıdır. Çünkü, kadının hakları erkeğinkilerle aynı olsaydı, bu durumda kadın erkeğin kopyası olurdu.

Kadının konuyu bu bilinçte ele alıp Kuran’daki ya da vahyin mantığındaki yerini ve felsefesini idrak etmesiyle birlikte feminizmin boş ve içi kof sloganlarının kadının fıtratını anlamaktan ne kadar uzak olduğunu anlayacaktır. Ve böylece yaşamında yer eden ve kaynağını feminizmden alan bütün düşünce ve amelleri tekrar gözden geçirerek Kurani bakış açısıyla yeniden hayatına koymaya başlayacak ve takva ile Allah’a yakınlaşma çabası içine girecektir.

Üçüncü kategori ise tek başına açıklanması daha sağlıklı olacağı için konuyu açıklamayı bir sonraki yazıya bırakıyoruz.

               

VİLDAN YILDIRIM

 

Google

Facebook

  DİĞERLERİ
ESMA-İ HÜSNA'NIN TECELLİSİ
Ayettullah Cevadi Amuliden dersler: devamını okumak için tıklayınız...
Allah Resulüne (s.a.a) Nasıl Salavat Getirilir?
Bu mesele, Allah Teala’nın, “Allâh ve melekleri, Peygambere salât etmektedir. Ey inananlar, siz de ona teslimiyetle salat ve selam getirin!”‌[1]
HİDAYETİN ANLAMI
Bildiğimiz anlamıyla hidayet (yol göstericilik), hangi açıdan bakılırsa bakılsın, fiillerin tanıtımı ve nitelendirilmesi amacıyla kullanılan bir kelim
Kıyamet Korkusundan Kurtaran Şeyler
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Kim, her gün veya her cuma günü Ahkaf Suresini okursa...
NAMAZ HUŞU VE KORKUYLA BİRLİKTE OLMALIDIR
Bazıları namazda çok dalgındırlar, elleri, başları ve elbiseleriyle oynarlar, o tarafa, bu tarafa, şuna buna bakarlar.
İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî'nin Kalemiyle...
Güler Yüzlülük ve Güzel Ahlak
İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki: Güzel ahlak, kişinin saadetindendir.
İmam Zeynel Abidin(a.s)’den Altın Sözler
“Dünya hayatını gördüğü halde, o dünya hayatını (ahireti) inkar eden kimseye çok şaşarım.
Büyük günahları yok eden ameller
İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet
İslam dininde üç şeye bağlı olmamız istenmiştir: Allah’tan bir sünnete, peygamberden (s.a.a) bir sünnete ve imamdan bir sünnete...

n

Nefs-i Emmare İle Mücadele Etmenin Yolları

n

İnsanın Sığınağı

n

Ramazan ayında yapılması müstehap olan ameller

n

İnsanlara Hizmetin Fazileti

n

Recep Ayının Fazilet ve Amelleri

n

İyi Bir Annenin Vasıfları

n

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

n

Kur’an insanı korur -1

n

Cennette En Güzel Nimet !!!

n

DOĞRULUK

n

KUR'AN VE HADİS AÇISINDAN ANA-BABAYA İYİLİK VE SAYGI

n

Dualar kabul olmuyorsa...

n

İSLAM'IN KADIN HAREKETİ BEYAZ BİR HAREKETTİR

n

Sözlerde İffet

n

Evliliğin Zorlukları ve Çözüm yolları

n

Mutluluk ve İman Arasındaki Bağlılık

n

İslam'da Annenin Makamı

n

Vahiy Mantığında Kadın

n

MAHREM YERLERİNİ KORUMAK

n

KURAN'DA ERKEKLER KADINLARDAN ÜSTÜN MÜDÜR?

n

Ümmü'l Mü'minin deyimi nasıl ortaya çıktı?

n

KURAN AHLAKINDA MUMİN KADIN KARAKTERİ

n

Kur'ân Perspektifinden Kadın

n

Kurani Kerim ve Sünnette İFFET ve HAYA

n

ZİNA AYETİ ve İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN TAHLİLİ

n

Kadının Cihadı

n

Erkeklerin Kadınlarla İyi Geçinmesinin Anlamı

n

Kadın ve Erkeğin Amelleri Eşit midir?

n

İSLAM DİNİNİN KADINA BAKIŞI

n

KADIN HAKLARI

n

Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (s.a)

n

Allah’ın Razı Olduğu Eşler -1

n

KURANI KERİM AYETLERİNDE İFK OLAYI VE MÜLAHAZASI 1

n

KURANI KERİM AYETLERİNDE İFK OLAYI VE MÜLAHAZASI 2

n

KURANI KERİM'DE KADIN

n

KURAN AÇISINDAN KADININ YARATILIŞTA EŞİTLİĞİ

n

İSLAM'DA KADININ YARATILIŞI VE TOPLUMSAL YERİ

n

KURANI KERİMİN KADINA BAKIŞI
 YAZARLAR
ARZU ÇETİNKAYA

İNSAN OLMAK
Canan TÜRKYILMAZ

AŞKIN SECDESİ
HASİBE YEŞİL

İMAM HUMEYNİ NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Muhsin SOLHAN

İslam’ın Öngördüğü Aile Düzeni
Özlem SEVİLMİŞ

Hayata Dair Yeni Bir Adım “Üniversiteler”
Masume ZULFİKAR

BİR VAKIA DAHA
MERZİYE HAKLI

ÇOCUKLARDA RİYA
 GENÇ KALEMLER
 KONUK YAZARLAR
Mustafa Kemal TAŞPINAR
TOPLUMUN DİREKLERI KADINLARIMIZ
Metin ATEŞ
GÖNLÜMÜN SAHİBİ YA ALİ (A.S)
 ALNTI YAZARLAR
Abbas Kazimi
Çocuk Terbiyesi
Murtaza Akbulut
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.a)
Betül HANZALA
HAMAS VE ZAVALLILIĞIN TABLOSU‏
  SİZDEN GELENLER
yar fatıma - 25-04-2012 / Türkiye / izmir
selamun aleykum emeginize saglık rabbım bu kadar anlamlı musluman bayanların (mumin bır bayanın ) ogrenmesı dusunce payının bulunması gereken konul
zehra - 09-02-2012 / Türkiye / ığdır
Bismillah. Selamun aleykum. Güzel bir site emeği geçenlerden Allah razı olsun...
serdar ak - 30-11-2011 / Türkiye / istanbul
kadın konusunda böyle doyurucu ve çok kapsamlı bir siteye ilk defa rastladım hangi konuya girdiysem doyurucu ve bol bol yazı gördüm rabbimden daha
özlem akdoğan - 10-08-2011 / Türkiye / istanbul
hazırlamış olduğunuz şeylerin hepsi birbirinden anlamlı emeği geçen herkezden ALLAH razı olsun
MULTIMEDIA
ANKET  
FOTO GALERİ  
Hz Fatıma (sa)
ÇOK İZLENENLER
Sen Sultansın
Ya Fatıma
Ya Fatıma
EHLİBEYT TAKVİMİ
SAAT - TAKVİM

Copyright © 2010 Rast Kadın
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz