Kullanıcı Adı : Şifre : Kayıt Ol Şifremi Unuttum
GÜNCEL
GÜNCEL
İSLAM’DA KADIN
EHLİBEYT AÇISINDAN KADIN
KURAN AÇISINDAN KADIN
MEHDEVİYET GÖLGESİNDE KADIN
VELAYET PENCERESİNDE KADIN
FIKIHTA KADIN
HİCAP
HAYIZ
EVLİLİK
BOŞANMA
ÇOCUK ALDIRMA
MİRAS
TOPLUMDA KADIN
ÇOCUK EĞİTİMİ
AİLEDE KADIN
KADININ ÇALIŞMASI
TARİHTE KADIN
İMAN İNCİLERİ
LANETLENMİŞ KADINLAR
YAKIN TARİHTE KADIN
DİĞER DİNLERDE KADIN
KADININ KONUMU
İSLAMİ OLMAYAN TOPLUMLARDAKİ KADIN SORUNLARI
KADIN VE KÜLTÜR
KADIN VE SANAT
MAKALELER
ŞİİRLER
KÜTÜPHANE
KÜTÜPHANE
MEDYA
MEDYA
HANIM ELİ
SÜS VE GÜZELLİK
PRATİK BİLGİLER
YEMEK TARİFLERİ
KADIN VE SAĞLIK
KADIN HASTALIKLARI
HAMİLELİK DÖNEMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
DOĞADAKİ ŞİFA
SÖYLEŞİLER
SÖYLEŞİLER
KUR'AN I KERİM MEALİ
LİNKLER
TV KANALLARI
Türkçe Kanallar
On4 Tv
Zehra Tv
Ulke Tv

Tv5
Hilal Tv
Yumurcak Tv
Kudus Tv
Arapça Kanallar
Almanar
Alalam Tv
Alforat Tv
Alkawthar Tv
Farsça Kanallar

Irib 1

Irib 2

Irib 3

Irib 4

Irib 5
Press Tv
Jam e Jam 1
Jam e Jam 2
Jam e Jam 3
Quran Tv
Azeri Kanallar
Sahar Tv
HAVA DURUMU
ISTANBUL
NAMAZ VAKİTLERİ
KURANI KERİM AYETLERİNDE İFK OLAYI VE MÜLAHAZASI 2
14-11-2011 09:34
En eski yazılmış olan tarih kitapların da İfk Olayını bulmak mümkündür. Bazı tarih kitapları İfk Olayının öncesi ve sonrasına geniş bir şekilde; bazıları ise kısaca değinmiştir. Sözü fazla uzatmamak i

 

 

Üçüncü Bölüm: Konunun Tarih Kitapların da İncelenmesi

 

1- Ayşe hakkında ki tarihî belgeler:

En eski yazılmış olan tarih kitapların da İfk Olayını bulmak mümkündür. Bazı tarih kitapları İfk Olayının öncesi ve sonrasına geniş bir şekilde; bazıları ise kısaca değinmiştir. Sözü fazla uzatmamak için en kısa tarihî belgenin metnini tercüme edip; diğerlerinin adresine değineceğiz. En önemli ve eski tarih kitaplarından olan Yakubî Tarihi"nde İfk Olayı şu şekilde yer almıştır:

Benu Mustalik Savaşı: Sonra Benu Mustalik Savaşı meydana geldi. Benu Mustalik Hozae kabilesinden bir tayfaydı. Mureysî yakınlarında Resulullah (s.a.a) onlarla karşı karşıya geldi ve onları yenip; esir aldı. Haris"in kızı Cuveyriye esir düşenlerin içindeydi. Babası, amcası ve kocası ölmüştü. Kendisi de Sabit b. Kays"ın hissesinde yer aldı. Aralarında anlaşma yaptılar. Cuveyriye anlaşma belgesini alarak; Peygamber"in (s.a.a) yanına geldi. Resulullah (s.a.a) anlaşmalarındaki para miktarını (Sabit"e) ödedi ve Cuveyriye"yle evlendi. Mehriyesini de özgürlüğü olarak belirledi. Resulullah (s.a.a) Benu Mustalik kabilesinin bütün esirlerini serbest bıraktı. Resulullah"ın (s.a.a) Cuveyriye ile evlenmesinden dolayı; Müslümanlar geri kalan diğer kadınlarla evlendiler.

Bu savaşta iftiracılar Ayşe hakkında dedikodu ettiler. Allah"u Taala (c.c) onun (Ayşe"nin) günahsız olduğu haberini nazil etti. Ayşe bazı işlerinden dolayı kafileden geri kalmıştı. Safvan b. Muattal gelerek; Ayşe"yi devesine bindirdi ve devenin yularını tutarak; yola koyuldu. Bu olaydan sonra bazıları iftira haberini dile getirdiler. (Ayşe ile Saffan"ın zina ettiklerini söylediler.) Resululla (s.a.a) Hassan b. Sabit, Mistah b. Esase ve Abdullah b. Ubey"i cezalandırdı. (Onlara şerî kırbaç vuruldu.) Abdullah b. Ubey iftira haberinin asıl sorumlusuydu. Hamne bint. Ceheş cezalandırılanların içindeydi.[33]

Yakubi Tarihi"nin bu kısa haberinden; ifk olayı hakkında şu noktalar ele gecmektedir:

a- İftira Ayşe hakkında söylenmişti.

b- Allah"u Taala (c.c) Ayşe"nin günahsız olduğunu bildirdi.

c- İftiracılar cezalandırıldı.

Konuyu daha geniş okumak isteyenler şu kaynaklara başvura bilirler:

"Sire-i Nebeviye (İbnî Hişam) C: 3, S: 251-261 arası.

• El-Meğazî (Vakidî"nin) C: 1, S: 426-440 arası.

• Taberî Tarihi C: 2, S: 111.

• El-Kamil fi Et-Tarih (İbnî Esir) C: 1, S: 579…

2- Mariya hakkında ki tarihî belge:

El-Tabakat ul-Kubra kitabının yazarı; Enes b. Malik"ten şöyle nakletmiştir: İbrahim"in annesi ve Peygamber"in (s.a.a) cariyesi olan ( Mariya); kendi evinde yaşıyordu. Kıpti onun yanına geliyor; ona su ve odun getiriyordu. Halk onlar hakkında şöyle dedi: Onlar beraber oluyorlar. Bu söylenti Peygamber"e (s.a.a) ulaştı. Hz. Ali"yi (a.s) Kıpti"nin peşine gönderdi. Hz. Ali (s.a) onu hurma ağacının üstünde gördü. Kıpti Hz. Ali"nin (s.a) kılıcını görünce durakladı ve üstündeki elbiseyi yukarı kaldırdı. Onun erkeklik cinsi organı olmadığı ortaya çıktı. Hz. Ali (a.s) Peygamber"in (s.a.a) yanına geri döndü. Peygamber"e (s.a.a) şöyle dedi: Ey Allah"ın Resulü (s.a.a) bizlerden birine bir işi emrettiğiniz zaman; o işin tersiyle karşılaşırsak size geri dönüp haber verelim mi? Resulullah (s.a.a) buyurdu: Evet. Hz. Ali (s.a) gördüklerini anlattı. Sora Mariya İbrahim"i dünyaya getirdi. Cebrail (s.a) Peygamber"in (s.a.a) yanına gelerek dedi ki: Selam olsun sana ey İbrahim"in babası. Resulullah (s.a.a) bu sözle rahatladı.[34]

Mariya hakkında zikrettiğimiz belgelere ve daha önce geçen bölümlerdeki rivayetlere bakılırsa; bu olay hakkında Nur Suresi"nde ki İfk Ayleri"nin nazil olduğu görülmemektedir.

3- İfk Olayında Müminlerin annesi Ayşe"ye Yakışmayan:

Elbette bu başlık altında yazılacak olan sözler; müminlerin annesi Ayşe"yi lekelemek veya bu makaleyi okuyanlara yanlış izlenimler bırakmak için değildir. Bizim bu bölümdeki sözlerimiz; yalızca en eski hadis, tefsir ve tarih kitaplarında nakledilmiş olanların kısa bir değerlendirmesidir. Bu kısa araştırmadaki bütün değerlendirmeleri kabul edip etmemek; okurun kendisine bağlıdır. Olaylara taassupsuz ve tarafsız bakmak; mantıklı yorumları kabul etmek, her akıl sahibinden beklenendir. Hadis, tefsir ve tarih kitaplarında gelen nakiller doğrultusunda; müminlerin annesi Ayşe"ye yakışmayan en önemli nokta, Peygamber Efendimiz"in (s.a.a) karşısında; aynı zamanda anne ve babası karşısında söylediği bazı sözlerdir.

Şimdi bu sözlerin bazılarına aşağıda zikrediyoruz:

• . Annem dedi: Resululla"a (s.a.a) karşı (ihtiram ederek) ayağa kalk. Ayşe dedi: Yalnızca Allah"a teşekkür etmek için ayağa kalkarım; (Peygambere (s.a.a) hitaben) sana değil. Sonra Allah ifk ayetlerini nazil etti.[35]

• Taberî Tarihi"nde de şöyle gelmiştir: …Peygamber (s.a.a) buyurdu: Ey Ayşe; sana müjde veriyorum. Allah senin günahsız olduğunu nazil etti. Ayşe dedi: Allah"ın hamdı ve sizin kötü zannınızla…[36]

• İbn-i Abbas"tan nakledilen rivayette de şöyledir: Ebubekir Ayşe"nin yanına gelerek; onun günahsız olduğu haberini verdi. Ayşe şöyle dedi: Allah"a teşekkür ederim, sana ve dostuna (Peygamber"e (s.a.a)) değil.[37]

Bu noktaların aynısını Sahih-i Buhari C:3, S: 262, Sahih-i Müslim, Tövbe Kitabı; İftiracının Tövbesinin Kabulü ve İfk Hadisi Babı ve Musned-i Ahmet C:6, S: 194"te bulmak mümkündür. Yukarıdaki kaynaklara bakıldığında müminlerin annesi Ayşe"nin; eşi olan Peygamber efendimize (s.a.a), babası ve annesine karşılık olarak söylemiş olduğu sözler, kendisine yakışmamaktadır. Anne ve babaya karşı; mümine bir bayana yakışmayan ve ihtiramsızlığı içeren sözleri kullanmak, ondan daha önemlisi Peygamber Efendimize (s.a.a) karşı bu şekilde konuşmak; dinimizin çok sakıncalı bulduğu bir ameldir. Bazıları müminlerin annesi olmakla yanlış ameller yapmanın; birbiriyle bağdaşmadığını zannetmektedir. Hâlbuki kötü olmak, yanlış işlere bulaşmakla; müminlerin annesi olmak arasında hiçbir zıtlık yoktur. Bir insan anne olmakla birlikte; günah işleyen ve kötü birisi de olabilir. Annelikle kötülük yapmak arasında herhangi bir uyuşmamazlık yoktur. Nitekim etrafımızda yaşayan bazı anneler var ki; anne olmakla birlikte; kötü bir ahlak ve edebe sahip olup; dinî kuralların çoğunu ayaklar altına almaktadırlar. Eğer Müminlerin annesi Ayşe"nin günahsız ve masum olduğuna dair güvenilir bir delilimiz olsaydı; bu kaynaklardaki; Ayşe"nin annesi, babası ve Peygamber Efendimize (s.a.a) karşı yaptığı ihtiramsızlığı inkâr edebilirdik. Çünkü ismet sıfatını taşıyan bir insan hiçbir zaman Peygamber"e (s.a.a) ya anne ve babasına karşı ihtiramsızlık etmez. Ancak müminlerin annesi lakabına sahip olmak; başkalarına karşı ihtiramsızca davranmanın önünü almaz.

4-Konunun Özeti:

En önemli tarih, hadis ve tefsir kitaplarında yer edinen, bundan daha önemlisi hakkında Kuran"ı Kerim de ayetler bulunan İfk Olayı"nı kısaca şöyle özetliye biliriz: İfk iftira anlamını taşır. Kuran"ı Kerim"in Nur Suresi"nin 11-26 ayetleri arası öne alınarak olaya bakılacak olunursa; müfessirler ayetlerin nüzul sebebi hakkında iki olayı nakletmişlerdir. Bu olaylardan biri Ayşe diğeri ise Mariya hakkında söylenen iftira haberidir.

Ayşe hakkında ki olayı kısaca şöyle özetleye biliriz:

Hicretin altıncı yılında İslam Ordusu Benu Mustalik kabilesiyle savaştı. İslam Ordusu savaşı kazandı. Savaş sona erdikten sonra, Peygamber"imizin (s.a.a) komutanlığı altında ki İslam Ordusu geri döndü. Peygamber"imiz (s.a.a) bu savaşa eşi Ayşe"yi de götürmüştü. Ordunun istirahat için durakladığı mekânlardan birinde; Ayşe şahsi ihtiyacı için uzaklaştı. Geri dönerken gerdanlığını düşürdüğünü görünce; gerdanlığını aramaya koyuldu. Bu sırada ordu hazırlıklarını bitirerek Medine"ye doğru hareket etti. Ayşe geri geldiğinde ordu oldukça fazla uzaklaşmıştı. Ordunun ardından artçı olarak gelen Safvan, Ayşe"yi görünce; O"nu devesine bindirerek yola koyuldu. Bu olaydan haberdar olan bir kısım münafık, onların hakkında dedi kodu ederek; zina ettiklerini yaydılar. Dedi kodu toplum arasında dilden dile dolandı. Bir müddet sonra Allah"u Teâla ifk ayetlerini nazil ederek, söylentilerin yalan olduğu haberini buyurdu.[38]

Mariya hakkında ki haberin özeti şöyledir: Mariya Peygamber"imizin (s.a.a) eşi ve İbrahim"in annesiydi. Mariya"yı kıskanan Ayşe İbrahim"in Peygamber"den (s.a.a) değilde, Mariya"nın evinde hizmetçilik yapan Cureyh"ten olduğunu iddia etti. Peygamber"imiz (s.a.a) Hz. Ali"yi (a.s) Cureyh"in peşine gönderdi. Cureyh Hz. Ali"yi (a.s) eli kılıçlı görünce; kaçarak hurma ağacına tırmandı. Rüzgâr Cureyh"in elbisesini yukarı kaldırınca, erkeklik organı olmadığı ortaya çıktı. Hz. Ali (a.s) geri dönüp olanları Peygamber Efendimize (s.a.a) anlattı. Bu şekilde Ayşe"nin başlatmış olduğu bu olay hayırla sonuçlandı.[39]

Ayşe hakkında ki olayı ayetlere nüzul sebebi almamızın sebebi:

1-İfk Ayetlerinin içeriği Ayşe hakkında ki belgelerle daha fazla uyumluluk içerisindedir. Ayetlerden olayın belli bir müddet dilden dile dolaştığı anlaşılmaktadır. Hâlbuki Mariya hakkında ki belgeler olayın hemen sonuçlandığını içermektedir.

2-Ayetlerden iftira haberini yönlendirip yayanın erkek olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü onbirinci ayette geçen kelimesi erkek için kullanılan özel mevsuldur. Bu mana Ayşe"ye iftira edenlerin başında bulunan Abdullah b. Ubey"le uyumluluk göstermekteyken, Mariya"ya iftira edenlerin başında bulunan Ayşe"yle uyumluluk göstermemektedir.

peygamber

3-Ayette geçen

(topluluk) kelimesi on kişiyle kırk kişi arasında olan; birbirlerini destekleyen ve teşkilatlı guruba denilmektedir. Mariya"ya iftira söyleyen Ayşe ve rivayetlerde geçen diğer şahısların oluşturduğu topluluk bu kelimenin manasını ulaştırmamaktadır. Hâlbuki Ayşe"ye iftira edenlerin önderliğinde; münafık gurubunun başı olan Abdllah b. Ubey gibi bir şahısın olması (topluluk) kelimesinin manasıyla uyumluluğunda yeterlidir.

4-Ayşe"ye ait olan tarihî ve rivayî belgelerde, iftira olayı meydana geldikten bir müddet sonra bu olay hakkında ifk ayetlerinin nazil olduğu kaydedilmiştir. Ancak Mariya hakkında ki belgelerin hiçbirisinde ifk ayetlerinin bu olayın ardından nazil olduğu kaydedilmemiştir.

5- Kaynaklar:

Asırlara Göre Tefsir Kitapları:

Tefsir-u El-Kummî, Eb-u El-Hasan Ali b. İbrahim El-Kummî ( 3-4 asırların büyüklerinden), Necef baskısı 1387 hş, c:2, s: 99

El-Tibyan, Ebu Cafer Muhammet b. El-Hasan Tusî, (385-460 hk), Dar-u İhya-i El-Turas-i El-Arabî c:7, s:414

El-Keşşaf, Caddullah Mahmut b.Ömer El- Zamahşerî, (ö:528 hk), Dar-u El-Kutub-i El-Arabî Beyrut baskısı, 1414 hk, c:2, s:217

El-Durr-u El-Mensur Fi Tefsir-i El-Kuran, Abdurrahman Celal-u El-Din El-Suyutî, (ö:909 hk) Dar-u El-Fikr, Beyrut, c:6, s:140…

El-Burhan Fi Tefsir-i El-Kuran, Allame Seyyid Haşim Behranî, (ö:1107 hk), Dar-u El-Tefsir Müessesesi, c:3, s:126…

El-Mizan, Allame Tabatabaî, Muhammet Bakır Hemedani"nin tercümesi, 1367 hş, c:15 s: 129…

Numune tefsiri, Ayetullah Mekarim Şirazi, 1377 hş, c:13, s:386…

Menşur-u Cavid, Üstat Ayetullah Cafer Suphani,

Rahnema Tefsiri, Ali Ekber Haşimi Rafsancani, c:12, s:199…

Asırlara Göre Hadis Kitapları:

Musned-u El-Ahmet, Ahmet b. Muhammet b. Hambel (ö:241), Dar-u Sadir-i Beyrut, c:6, s:194

Sahih-u Buharî, Kuran Tefsiri Kitabı Nur Suresi, Muhammet b. İsmail Buharî, (ö:256), Dar-u İhya-i El-Turas-i El- Arabî, Beyrut, c:3, s:262

Sahih-u Müslim, Müslim b. Haccac Nişaburî, (ö.261), İmam Nuri"nin şerhi, Dar-u El-Kalem, Beyrut, Birinci baskı, 1408 hş, c:17-18, s:108…

El-Mustedrek ala El-Sahiheyn, İmam Hafız Ebu Abdullah El-Hakim Nişaburî, (ö:405), Dar-u El-Marifet, Beyrut, Lübnan

Bihar-u El-Envar, Allame Muhammet Bakır Meclisî, (ö:1111), Dar-u El-Kutub-i El-İslamiye, Tahran, 1384 hk.

Asırlara Göre Tarih Kitapları:

El-Meğazi Li El-Vakidî, Muhammet b. Ömer b. Vakid, (ö:207), Mekteb-u El-Alam El-İslamî, 1414 hk, Doktor Marsid Cunus"un Tahkiki, c:1, s:426-440

El-Siret-u El-Nebeviyye, Ebu Muhammed Abdulmelik b.Hişam, (ö:218), Mektebet-u El-Abikan, birinci baskı, 1418 kh, c:3, s:251

Tabakat-u El-Kubra, Muhammed b. Sa"d, (ö:230), Dar-u El-Fikr, Beyrut, birinci baskı, 1414 hk

Tarih-u El-Yakubî, Ahmet b. Ebu Yakup b. Cafer b. Veheb b. Vazih, (ö:290), Menşurat-u El-Şerif El-Rezi, birinci baskı, 1414 hk, c:2, s:53

Tarih-u El-Taberi, Muhammed b. Cerir-i Taberi, (ö:310), Dar-u El-Kutub El-İlmiyye, 1408 hk, ikinci baskı, c:2, s:111…

Tarih-u İbni Esir, İzzuddin Ebu El-Hasan Ali b. Ebi El-Kerem El-Şeybani, (ö:630), Muessesetu El-Tarihi El-Arabî, Beyrut, dördüncü baskı, 1414 hk, c:1, s:579…

Hedis-u El-İfk, Allame Seyyid Murtaza Amili, Dar-u El-Tearuf li El-Metbuat, üçüncü baskı, 1400 hk

Furuğu Ebediyet (Ebediyet Nuru), Ayetullah Cafer Suphani, Merkezi İntişaratı Defteri Tebliğatı İslamî, onaltıncı baskı, 1378 hş.

Lügat Kitapları:

Dehhuda Lüğatı, Ali Ekber Dehhuda, 1258-1334 hş, Tahran

Kamus-u Kuran, Seyyid Ali Ekber Kureşi, Daru El-Mektebet-u El-İslamiye, 1375 hş, c:1, s:89-91

 


[1] Sire-i Nebeviye-İbni Hişam, C: 3, S: 244.

 

[2] Sire-i Nebeviye (İbn-i Hişam) C:3, S:251-261

[3] El-Mizan Tefsir"i, C:15 S:129…

[4] Rahnema Tefsiri, C:12, S:199…

[5] El-Dorru El-Mensur fi Tefsiri El-Me"sur, Abdurrahman Celaluddin Suyuti, C:6, S:146 ve El-Tibyan, Ebu Cafer Muhammed b. Hasan Tusi, C:7, S:415 ve Biharu El- Envar C:20, S:309, 20.bölüm 19.bab

[6] Sahih-i Buhari C:3, S:262

[7] Sahih-i Müslim, Tövbe Kitabı, İftiracının Tövbesinin Kabulü ve İfk Hadisi Babı.

[8]Musned-i Ahmet C:6, S:194

[9] El-Dorrulmensur C:6, S:146 ve El-Tibyan C:7,S.415

[10] Musned-i Ahmet C:6, S:194

[11] El-Dorrulmensur C:6, S:146 ve El-Tibyan C: 5, S:415

[12] Nur Suresi 12 ve 16.ayetler.

[13] Tevbe Suresi 61. ayet.

[14] El-Mizan Tefsiri C:15, S:145 ve 146

[15] El-Mizan ve Numune Tefsirlerinden faydalanılmıştır.

[16] Mukavkıs: Mısır, İskenderiye ve Hindistan padişahlarının lakabıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında yaşayan Kıpt Kavmi"nin önderi olan Cerih b. Mina El-Kıpti"nin lakabıydı. Peygamber"imiz (s.a.a) onu İslam"a davet etti. İslam Dinini kabul etmemesine rağmen; Peygamber"imize (s.a.a) hediyeler gönderdi. Mariya ve Şirin isminde iki cariye hediyeler içindeydi. (Dehhuda sözlüğü C:47) Bu şahıs İskenderiye"nin padişahıydı. (Tabakat-u El-Kubra C:6, S:158)

[17] El-Burhan Tefsiri C: 3, S: 127-128 ve Kummi Tefsiri C:2 S: 99 ve Sahih-i Müslim C:17-18, S:123, 59.hadis ve El-Mustedrek ala Es-Sahiheyn C:4, S:39 ve Bihar ul-Envar C:22, S:153-155

[18] Ayşe"nin İslam Hadislerinde ki Rolü S: 216

[19] El- Mizan Tefsiri C: 15, S: 130…(Seyyid Muhammet Bâkır Musevî Hemedanî"nin tercümesi.)

[20] El- Keşşaf C: 2, S: 217

[21] Ayşe"nin İslam Hadislerindeki Rolü S: 219

[22] Hadis-u El-İfk: S: 267

[23] Numune Tefsiri C:14, S: 393

[24] Ebediyet Nuru C:2, S:181 Menşur-i Cavit Tefsiri, ilgili ayetler.

[25] El-Mizan Tefsiri C: 15, S: 129…

[26] Kur"an Kamusu C:1-2, S: 90ve91

[27] Hadis-u El-İfk S: 197 ve 261

[28] Hadis-u El-İfk, S: 140 ve 141

[29] Hadis-u El-İfk, S: 141

[30] Hadis-u El-İfk, S:257

[31] Furuğu Ebediyet (Ebediyet Nuru), C:2, S: 175…

[32]El-Mizan Tefsir"i, C:15, S:145 ve 146

[33]Yakubî Tarihi C: 2, S: 53

[34] El-Tabakat ul-Kubra C:6, S:160 ve Sahih-i Müslim C:17-18, S:123, 59. hadis ve El-Mustedrek ala El-Sahiheyn C:4 , S:39

[35] El- Meğazî (Vakidî"nin) C:1, S: 434

[36] Taberî Tarihi C: 2, S: 114

[37] El-Dorrulmensur C: 6, S: 146 ve El-Tibyan C:7, S: 415

[38] El-Dorr-u El-Mensur, C: 6, S: 146, El-Tibyan, C: 7, S: 415, Sahih-i Buharî, C: 3, S: 262, Sahih-i Müslim Tövbe Kitabı, İftiracının Tövbesinin Kabulu ve İfk Hadisi Babı, Musned-i Ahmet, C:6, S: 194, Bihar-u El-Envar, C: 20, S: 309, 20. bölüm 19. bab, El- Meğazi Li El-Vakidi, C: 1, S: 426-440, Sire-i İbni Hişam, C: 3, S: 251-261, Yakubi Tarihi, C: 2, S: 53, Taberi Tarihi, C.2, S. 111…

[39] Tefsir-u El-Kummî, C: 2, S: 99, Tefsir-u El-Burhan, C: 3, S: 127, Sahih-u Müslim, C: 17-18, S: 123, 59. hadis, El-Mu

TEBYAN sitesinden alıntıdır.

 

Google

Facebook

  DİĞERLERİ
ESMA-İ HÜSNA'NIN TECELLİSİ
Ayettullah Cevadi Amuliden dersler: devamını okumak için tıklayınız...
Allah Resulüne (s.a.a) Nasıl Salavat Getirilir?
Bu mesele, Allah Teala’nın, “Allâh ve melekleri, Peygambere salât etmektedir. Ey inananlar, siz de ona teslimiyetle salat ve selam getirin!”‌[1]
HİDAYETİN ANLAMI
Bildiğimiz anlamıyla hidayet (yol göstericilik), hangi açıdan bakılırsa bakılsın, fiillerin tanıtımı ve nitelendirilmesi amacıyla kullanılan bir kelim
Kıyamet Korkusundan Kurtaran Şeyler
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Kim, her gün veya her cuma günü Ahkaf Suresini okursa...
NAMAZ HUŞU VE KORKUYLA BİRLİKTE OLMALIDIR
Bazıları namazda çok dalgındırlar, elleri, başları ve elbiseleriyle oynarlar, o tarafa, bu tarafa, şuna buna bakarlar.
İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî'nin Kalemiyle...
Güler Yüzlülük ve Güzel Ahlak
İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki: Güzel ahlak, kişinin saadetindendir.
İmam Zeynel Abidin(a.s)’den Altın Sözler
“Dünya hayatını gördüğü halde, o dünya hayatını (ahireti) inkar eden kimseye çok şaşarım.
Büyük günahları yok eden ameller
İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet
İslam dininde üç şeye bağlı olmamız istenmiştir: Allah’tan bir sünnete, peygamberden (s.a.a) bir sünnete ve imamdan bir sünnete...

n

Nefs-i Emmare İle Mücadele Etmenin Yolları

n

İnsanın Sığınağı

n

Ramazan ayında yapılması müstehap olan ameller

n

İnsanlara Hizmetin Fazileti

n

Recep Ayının Fazilet ve Amelleri

n

İyi Bir Annenin Vasıfları

n

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

n

Kur’an insanı korur -1

n

Cennette En Güzel Nimet !!!

n

DOĞRULUK

n

KUR'AN VE HADİS AÇISINDAN ANA-BABAYA İYİLİK VE SAYGI

n

Dualar kabul olmuyorsa...

n

İSLAM'IN KADIN HAREKETİ BEYAZ BİR HAREKETTİR

n

Sözlerde İffet

n

Evliliğin Zorlukları ve Çözüm yolları

n

Mutluluk ve İman Arasındaki Bağlılık

n

İslam'da Annenin Makamı

n

Vahiy Mantığında Kadın

n

MAHREM YERLERİNİ KORUMAK

n

KURAN'DA ERKEKLER KADINLARDAN ÜSTÜN MÜDÜR?

n

Ümmü'l Mü'minin deyimi nasıl ortaya çıktı?

n

KURAN AHLAKINDA MUMİN KADIN KARAKTERİ

n

Kur'ân Perspektifinden Kadın

n

Kurani Kerim ve Sünnette İFFET ve HAYA

n

ZİNA AYETİ ve İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN TAHLİLİ

n

Kadının Cihadı

n

Erkeklerin Kadınlarla İyi Geçinmesinin Anlamı

n

Kadın ve Erkeğin Amelleri Eşit midir?

n

İSLAM DİNİNİN KADINA BAKIŞI

n

KADIN HAKLARI

n

Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (s.a)

n

Allah’ın Razı Olduğu Eşler -1

n

KURANI KERİM AYETLERİNDE İFK OLAYI VE MÜLAHAZASI 1

n

KURANI KERİM AYETLERİNDE İFK OLAYI VE MÜLAHAZASI 2

n

KURANI KERİM'DE KADIN

n

KURAN AÇISINDAN KADININ YARATILIŞTA EŞİTLİĞİ

n

İSLAM'DA KADININ YARATILIŞI VE TOPLUMSAL YERİ

n

KURANI KERİMİN KADINA BAKIŞI
 YAZARLAR
ARZU ÇETİNKAYA

İNSAN OLMAK
Canan TÜRKYILMAZ

AŞKIN SECDESİ
HASİBE YEŞİL

İMAM HUMEYNİ NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Muhsin SOLHAN

İslam’ın Öngördüğü Aile Düzeni
Özlem SEVİLMİŞ

Hayata Dair Yeni Bir Adım “Üniversiteler”
Masume ZULFİKAR

BİR VAKIA DAHA
MERZİYE HAKLI

ÇOCUKLARDA RİYA
 GENÇ KALEMLER
 KONUK YAZARLAR
Mustafa Kemal TAŞPINAR
TOPLUMUN DİREKLERI KADINLARIMIZ
Metin ATEŞ
GÖNLÜMÜN SAHİBİ YA ALİ (A.S)
 ALNTI YAZARLAR
Abbas Kazimi
Çocuk Terbiyesi
Murtaza Akbulut
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.a)
Betül HANZALA
HAMAS VE ZAVALLILIĞIN TABLOSU‏
  SİZDEN GELENLER
yar fatıma - 25-04-2012 / Türkiye / izmir
selamun aleykum emeginize saglık rabbım bu kadar anlamlı musluman bayanların (mumin bır bayanın ) ogrenmesı dusunce payının bulunması gereken konul
zehra - 09-02-2012 / Türkiye / ığdır
Bismillah. Selamun aleykum. Güzel bir site emeği geçenlerden Allah razı olsun...
serdar ak - 30-11-2011 / Türkiye / istanbul
kadın konusunda böyle doyurucu ve çok kapsamlı bir siteye ilk defa rastladım hangi konuya girdiysem doyurucu ve bol bol yazı gördüm rabbimden daha
özlem akdoğan - 10-08-2011 / Türkiye / istanbul
hazırlamış olduğunuz şeylerin hepsi birbirinden anlamlı emeği geçen herkezden ALLAH razı olsun
MULTIMEDIA
ANKET  
FOTO GALERİ  
Hz Fatıma (sa)
ÇOK İZLENENLER
Sen Sultansın
Ya Fatıma
Ya Fatıma
EHLİBEYT TAKVİMİ
SAAT - TAKVİM

Copyright © 2010 Rast Kadın
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz